Categories
Hurda selts

Eugenie Hurdale pühendatud mälestuspäev

17.septembril asus Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi esindus teele Tallinna, et asetada hauakivi  Siselinna kalmistul Eugenie Hurdale, seltsi nimikangelase abikaasale, kes oli parimaks  innustajaks  ja toetajaks  oma palavalt armastatud Jakobile. Eugeniele ei olnud tähtis üksnes  oma pere hea käekäik, vaidkõigi eestlaste isamaa heaks tehtav töö. Eugenie Hurda hauakivi kavandas ja selle ka Tallinna toimetas ning hauaplatsikujundas seltsi juhatuse aseesimees Arvo Jää, abiks kaasa Eela. Selle päeva tüsedamad  tänusõnad kuulusidki neile, suure vaeva nägijatele. Südamliku mälestustseremoonia viis läbi Hurda seltsi liige Ilmar Tagel. Musitseeris Merike Tigas. Eestluse sünnile kogu südamest kaasa elanud  Eugenie Hurta ning mälestust temast olid austama tulnud  Riigikogu liikmed Priit Sibul ja Urmas Klaas, Välisministeeriumi nõunik Jüri Trei, Kaarli kiriku nõukogu esimees Vootele Hansen, Eesti Rahvaluule  Arhiivi  juhataja Risto Järv ning rahvaluuleteadlane Rein Saukas. Kõnelesid  ning asetasid lilled ja pärja Tallinna Linnavalitsuse Kultuuriväärtuste Ameti juhataja Lennart Sundja ja Põlva linnapea Georg Pelisaar, kes üllatas kohalolnuid oma põhjalike teadmistega säravast Eugenie Hurdast ja rahvusliku liikumise ajaloost. Eugenie Hurdale hauatähise paigaldamise soovi tõi seltsini Hurtade suguvõsa esindaja Liina Kähr. Kultuuriavalikkust ergutas annetusi tegema Külli Ots. Poole hauakivi maksumusest tasus Kaarli kogudus, kelle õpetaja Jaak Aus ka õnnistas hauakivi. Päev hiljem saime sõnumi härra Rein Saukaselt: “Suurim tänu selle ürituse kõigile korraldajaile. Oli kena ja suurejooneline. Nüüd on  Eugenie viimne puhkepaik – oma poja, Kaarli koguduse õpetaja Rudolf Hurda kõrval – Hurtade pere vääriline.” Eugenie HurtEugenie HurtEugenie Hurdale pühendatud mälestuspäev Eugenie Hurdale pühendatud mälestuspäev Eugenie Hurdale pühendatud mälestuspäev Eugenie Hurdale pühendatud mälestuspäev Eugenie Hurdale pühendatud mälestuspäev