Rubriigid
Hurda selts

Seltsi 2012.aasta töine nägu

13. jaanuar – Jakob Hurda mälestuspäev

105 aastat tagasi läks üks eestluse võimsamaid aatemehi manalateele, ent tema ideed elavad edasi. Seda kinnitas ka vastne, hommikul trükist ilmunud Põlvamaa õpilaste uurimustööde kogumik „Need vana aja lood Põlvamaalt“, mille esitlus oli seltsi juhatusel plaanitud mälestuspäeva kulminatsiooniks.
Aga üritus algas hoopis Jakob Hurda mälestussamba jalamil, kus Ilmar Tagel heitis pilgu suurmehe väärikale eluteele. Suguvõsa ja noorautorite nimel läitis küünla Madis Hurt, seltsi poolt juhatuse liige Karin Simso. Oma küünla asetas ausamba ette ka maavanem Ulla Preeden, kelle lühike südamlik sõnavõtt läks hinge kõigile kuulajaile.
Edasi palus ürituse juht Ilmar Tagel osalejad kultuurikeskuse salongi raamatupeole. Oma tervituse kokkutulnuile oli lähetanud ka Riigikogu liige Priit Sibul, kes oli maakonna õppurite uurimustööde võistluse üks eestvõtjaid. Esitati katkendeid võidutöödest. Tänati autoreid ja nende juhendajaid. Kingiti raamatuid. Istuti koos kohvilauas.

17.aprill – aruandekoosolek 2011.aasta tööst

hindas juhatuse tegevuse heaks ning selts otsustas ka edaspidi jätta tulipunkti Jakob Hurda sünnitalu taastamise, nimikangelase elu ja töö propageerimise ning kultuuripreemiate väljaandmise. Jätkata teemaüritusi, mis tutvustavad olnud aegu, pärimuskultuuri ja kodu-uurimisega seotud olulisi etappe. Eluõigusse jääb kirjastustegevus ja rahvakooli töö. Luubi alla saagu töö laste ja noortega, et koolitada järelkasvu.

22.mai – linna ja valla koolinoorte folkloorifestivalil Himmastes

olid esimest korda kohal kõigi koolide esindused ja r o h k e a r v u l i s e l t! Maitsti Jakob Hurda lemmiktoitu: kartuli-tanguputru ning joodi keefiri ja näsiti kuivatatud õunu. Maitsev lõunasöök oli kingitus Põlva daamide lionsklubilt „Gloria“. Suur aitäh neile tähelepanu ja nii vajaliku abi eest! Kõht täis, hakati põnevusega jälgima iga kooli etteastet „Meie lugu“. See võistlusmoment oli tõeliselt paeluv. Kes tõi lavale Eesti noorima lõõtsavirtuoosi (10-aastane Mart Kirotar!), kes lõi rabava näitemänguga, oli toredat tantsu ja laulu ning muidu lustakaid lugusid. Üksteise järel said źüriilt kiita nii Himmaste, Mammaste kui Johannese ning mõlemad Põlva linna koolidki. Pärast esinemist jätkusid rahvamängud ja –tantsud. Iga laps ja juhendaja asus koduteele tunnustuse ja tänuga.

22.juuli oli meie päev Tartu Laulupeomuuseumis

Sai teoks 21. Jakob Hurda kultuuripreemiate üleandmine laureaatidele: Osula kodu-uurijale Heljo Saarele ja legendaarsele loodusemehele Ain Erikule Kiidjärvelt. Preemiad andsid kätte Põlva maavanem Ulla Preeden ning Jakob Hurda Seltsi esimees Sirje Vill. (Vabariiklikku preemiat rahastas Eesti Kultuurkapital, kohalikku kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupp.) Meeleoluka kontserdi pakkusid kokkutulnuile lapsed – „üllatusmees“ lõõtsal Mart Kirotar, sõnakunstnikud õed Lutsarid (Mammaste Algkool) ja Jan-Mattias Kottise (Põlva Keskkool). Elamuslikuks kujunes giid Katrin Välja eestvõttel ringkäik laulupeomuuseumi saalides.

27. septembril sõitis Hurda seltsi esindus Riigikogusse

kuhu olime saanud kutse endiselt linnapealt ja Hurda Seltsi sõbralt Tarmo Tammelt.
Käisime ka Tallinna Siselinna kalmistul, kus puhkab oma viimast und Jakob Hurda abikaasa Eugenie Hurt, kelle kalm on siiani tähiseta. Hurda suguvõsa esindaja Liina Kähr rääkis lähemalt Eugenie saatusest pärast Jakob Hurda manalasse varisemist Peterburis. Arvo Jää võttis südameasjaks samba muretsemise ning 2013 aasta kevadsuvel toob Hurda Selts Eugenie Hurdale ka väärika hauatähise.

Detsembri alguspäevil esitas Põlva Linna Harrastusteater

traditsioonilise jõuluetenduse „Ärev öö Jõulumaal“ kahele saalitäiele Põlvamaa lastele. Etenduse autor ja lavastaja Sirje Vill. Mängisid Urve Järg, Ilmar Tagel, Anar Anijalg, Heido Mägi, Ester ja Jaanus Liblik, Janno Rüütle ja Jan-Mattias Kottise ning tantsisid Andre Laine tantsulapsed. Oli erakordselt soe publik ning laste siiras kaasaelamine sai kenaks jõulukingiks kõigile näitlejatele.

13.detsembril tähistas Rahvahariduse Selts asutamise 105.aastapäeva kultuurikonverentsiga

Külli Ots koostas selleks tähtpäevaks voldiku seltsi tähtsamatest tegemistest, mis ka igale tulijale kingituseks sai. Seltsi möödanikule heitis pilgu juhatuse esimees Sirje Vill. Lisaks tänas ta tublimaid auväärseid seltsi liikmeid, kes juubliari seisusse sellel aastal tõusnud. Seltsil on palju sõpru ning nendelegi avaldati kiitust. Eriline tänu Eesti Kultuuriseltside Ühendusele, Eesti Kultuurkapitalile ja Põlvamaa ekspertgrupile, Haridus- ja Teadusministeeriumile, Riigikogu liikmele Priit Sibulale, Põlva Linnavalitsusele, Põlva Keskraamatukogule, muusikakoolile, kultuurikeskusele, Põlva vallale. Külaliste poolelt astus kõnepulti Setomaa Valdade Liidu kultuurinõunik Aare Hõrn ja viis kuulajad kurssi teemaga „Jakob Hurt ja Setomaa“. Hr. Hõrna info tekitas suuresümpaatia ettevõtlike setokeste tööde-tegemiste vastu. Erakordselt palju on vaimuvallas ellu kutsutud, väärtuslikke trükiseid lugeja ette toodud.

Võru Instituudi teadur Tiia Allas võttis vaatluse alla vendade Kõivude loomingu ja nii õnnestunult, et harrastusteater otsustas tema sütitava sõnavõtu järel uue aasta põhietenduse valida Ants Kõivu näitemängude seast. Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse esimees Valter Haamer peatus teemal „Seltsiliikumine Eestis 150“.
Konverentsi austasid oma osavõtuga ka Põlva linnapea Georg Pelisaar ja kultuurinõunik Jaanika Usin, kes tunnustasid seltsi töid-tegemisi ning tänasid tublimaid.

Aastale joont alla tõmmates ja head käekäiku kõigile liikmetele soovides, on suur heameel rahvakooli tööst (tegevjuht Niina Siirmann), kodu-uurijate ettevõtmistest (Külli Ots ja Enn Esko), Jakob Hurda sünnitalus tehtust (tegevjuht Arvo Jää), harrastusteatri edust, seltsis korraldatud noorteüritustest (Karin Simso, Imbi Saava), seltsielu ladusast jäädvustamisest kroonika tarvis (Ene Umbra). Siivi Paidele, kes on hoidnud korras meie raamatupidamise ning revisjonikomisjoni liikmetele Tiiu Rüütlele ja Eela Jääle samuti suur tänu!