Rubriigid
Hurda selts

Seltsi üldkoosolek

Austatud Jakob Hurda Seltsi liikmed!

Olete palutud 6.04 2023 kell 18 Jakob Hurda Seltsi üldkoosolekule rahvahariduse seltsi ruumidesse KESK tn.16. 

Päevakord:

1. Ülevaade seltsi tegevusest 2022 aruandeaastal

2. 2022 majandusaasta aruande kinnitamine

3. 2022 revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

4. Uuendatud põhikirja vastuvõtmine

5. 2023. aasta tööplaani tutvustamine

6 . Jooksvad küsimused

Osalemine igal liikmel kohustuslik. 

Kui siiski mingil asjaolul olete sunnitud puuduma, vabandab Teie puudumise lihtkirjaline volitus, mille allkirjastatud variandi annate ise kaasa inimesele, kes osaleb koosolekul ja saab hääletada Teie eest.