Categories

Rahvuskultuuri auhind

Lähtudes vajadusest jäädvustada Eesti rahvusliku liikumise suurkuju mälestust ning ergutada rahvus-kultuurialast tegevust.

Auhinna laureaadid

 • 1992 Kristjan Torop ja Paul Lehestik
 • 1993 Aino Voolmaa ja Heli Raidla
 • 1994 Aino Strutzkin ja Laine Lõvi
 • 1995 Veera Pino ja Kaljo Põllu
 • 1996 Udo Kolk ja Leo Reissar
 • 1997 Mall Hiiemäe jaTiiu Kiudorv
 • 1998 Ingrid Rüütel ja Rein Vill
 • 1999 Ottilie-Olga Kõiva ja Tiiu Kunst
 • 2000 Jaan Eilart ja Ülle Podekrat
 • 2001 Mare Piho ja Veera Hirsik
 • 2002 Eva Potter ja Helve Lübeck
 • 2003 Vaike Sarv ja Milvi Hirvlaane
 • 2004 Ants Viires ja Helle Kõlli
 • 2005 Aleksei Peterson ja Asta Tagel
 • 2006 Eevi Astel ja Ulve Kangro
 • 2007 Anne Ojalo ja Enn Esko
 • 2008 Heivi Pullerits ja Liina Kähr
 • 2009 Igor Tõnurist ja Ülo Needo
 • 2010 Valter Haamer ja Maret Kolsar
 • 2011 Sirje Vill ja Veikko Armas Väntänen
 • 2012 Heljo Saar ja Ain Erik
 • 2013 Ester Liblik ja Jüri Trei
 • 2014 Paul Hagu ja Arvo Jää
 • 2015 Piret Õunapuu ja Heino Tartes
 • 2016 Rein Veidemann ja Andres Määr
 • 2017 Asta Pintsaar ja Ilmar Vananurm 
 • 2018 Tiia Allas ja Rein Saukas
 • 2019 Janika Oras ja Meelis Kihulane 
 • 2020 Mart Laar ja Eela Jää

Jakob Hurda rahvuskultuuri auhindade statuut

Lähtudes vajadusest jäädvustada Eesti rahvusliku liikumise suurkuju Jakob Hurda (1839-1907) mälestust ning ergutada rahvus-kultuurialast tegevust vabariigis ja Põlva maakonnas annab Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Selts välja Jakob Hurda rahvuskultuuri auhindu.

 1. Rahvuskultuuri auhinnad määratakse eriliste teenete või kestva viljaka tegevuse eest eesti rahvuskultuuri viljelemisel, arendamisel ja jäädvustamisel ning järjepidevuse kindlustamisel. Auhinna määramine ei sõltu kandidaadi haridusest, töökohast, usulistest või poliitilistest veendumustest ja parteilisest kuuluvusest, küll aga isiku  üldtunnustatud tegevusest ja väärikusest.
 2. Auhinna kandidaate võivad esitada nii füüsilised kui juriidilised isikud. Taotlus esitatakse kirjalikult argumenteeritud põhjendustega seltsile aadressil Kesk 16, 63308  Põlva.
 3. Taotluses  nimetada ka viimase viie aasta jooksul saadud suuremad preemiad ja auhinnad. Juurde lisada kandidaadi kontaktandmed.
  Rahvuskultuuri auhinda ei anta ühele isikule korduvalt.
 4. Rahvuskultuuri auhindade žürii moodustatakse Seltsi  juhatuse otsusega. Žürii tööst palutakse osa võtma Eesti Vabariigi ja Põlva maakonna tuntud hariduse, kultuuri ja ühiskondlike organisatsioonide esindajaid. Žürii esimeheks on Põlva maavanem või  Jakob Hurda nim. Põlva  Rahvahariduse Seltsi esimees.
 5. Žürii otsusega antakse igal aastal välja kaks auhinda, kusjuures üks neist määratakse Põlva maakonnas tegutsevale inimesele. Žürii võib  auhinna määrata väljaspool Eesti Vabariiki elavale kandidaadile.
 6. Kandidaatide puudumisel võivad žürii liikmed leida need eelmiste aastate kandidaatide hulgast.
 7. Rahvuskultuuri auhindade laureaadid kuulutatakse välja Jakob  Hurda sünniaastapäevaks 22. juuliks ja preemia antakse kätte Himmastes  Jakob Hurda sünnikohas või teistes Jakob Hurda elu ja tegevusega seotud paikades.
 8. Auhinna suurus laureaadile on 1000€, laureaadile antakse tunnistus ning mälestusese. Laureaatide nimed ja fotod kantakse auraamatusse.
 9. Rahvuskultuuri auhindade rahaline fond moodustub  Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi, Eesti Kultuurkapitali jt. rahalistest vahenditest ja annetustest.
 10. Jakob Hurda rahvuskultuuri auhindade andmine katkestatakse, lõpetatakse või muudetakse Seltsi juhatuse otsusega.

Kinnitatud Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsi juhatuse otsusega 23.01.2008.

Sirje Vill

One reply on “Rahvuskultuuri auhind”