Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

Eesti Rahva Muuseumis anti 25. juulil üle 32. Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad

Auhinnad pälvisid etnoloog, 

ERMi koolitus-  ja teabekeskuse juhataja Ellen Värv ja elupõline Põlvamaa õpetaja Urve Järg.

Auhinnatseremoonia peeti Jakob Hurda saali fuajees, mis oli väga tähenduslik. Suurmehe tähtsust meie kultuuriloos ja ERMi loomisel rõhutasid oma avasõnades ERMi direktor Kertu Saks ja Põlva abivallavanem Koit Nook. Tervituskõne pidas Eesti Lipu Seltsi juhatuse esimees Jüri Trei.

Auhinnad andsid laureaatidele üle Koit Nook, Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi esimees Tiia Viilu ja juhatuse liige Janno Rüütle. 

Ellen Värv kõneles sellest, kuidas suurepärase ajalooõpetaja suunamisel temast etnoloog sai ja loomulikult oma tööst, mille keskmeks on rõivastus, eeskätt rahvarõivad. Ellen Värv rõhutas, et juba neli suurt laulu- ja tantsupudu järjest on ERM Tallinnas väljas olnud oma telgiga ja andnud väga palju nõu rahvariiete kandmiseks. 

Urve Järg tänas talle omasel emotsionaalsel ja säraval kombel ning soovis kõigile kõike head. Viimast tegi ta võru keeles. Võru keele ja kultuuri õppe sisseseadmine koostöös Võru Instituudiga on olnud oluline tähis tema rohkem kui 60 aastat kestnud ja jätkuval pedagoogiteel.

Meeleolu lõi Põlva Muusikakooli rahvamuusikakapell lõõtsamaestro Heino Tartese juhendamisel.

Auhinnatseremooniat juhtis Janno Rüütle.

Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinda annab välja Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts, rahastajateks Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ja Põlvamaa ekspertgrupp.

Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

Selgusid Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna laureaadid 2023

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts annab traditsiooniliselt välja kaks auhinda.
Ülevabariigilise auhinna pälvib Eesti Rahva Muuseumi koolitus- ja teabekeskuse juhataja,
etnoloog Ellen Värv. Põlvamaa esindajana tunnustatakse elupõlist pedagoogi Urve Järgi.

Ellen Värv on töötanud Eesti Rahva Muuseumis üle 35
aasta südame, hinge ja suure tarkusega eesti rahvakultuuri kogumise, säilitamise,
uurimise ja õpetamise nimel. Uurimistöös on tema peamiseks valdkonnaks olnud rahvarõivad.
Ta on aastakümneid õpetanud kõrgkoolides. ERMi uues hoones on ta loonud hästi toimiva
süsteemi, mis hõlmab rahvakultuurialaseid teaduspõhiseid konsultatsioone, rahvarõivakooli,
kursusi ja õpitubasid. Väga palju konsultatsioone anti äsjapeetud XIII noorte laulu- ja
tantsupeo eel nii muuseumis kui ka kohtadel, eesmärgiga tõsta teadlikkust rahvarõivaste
kandmisel. Ellen Värvi on uurijana köitnud ka 20. sajandi rõivastus ja nõukogude perioodi
argielu. Näiteks on tema kureerimisel valminud ERMi püsinäitusel „Kohtumised“
rahvakultuuri osa „Talu elu, talu ilu“ ning näitusel „Õige keha, vale keha“ ajaloolise keha ja
rõivastuse alateema. Samuti on ta olnud aktiivne Virumaa materjalide kogumisel ning
kuulunud kultuuriprogrammi „Virumaa pärimuskultuur“ eestvedajate hulka. Ellen Värvi
sulest on ilmunud kümneid rahvarõivaste üldiseid ja üksikteemade käsitlusi ja muutuste
analüüse.


Urve Järg on palju aastakümneid pedagoogina töötades pidanud mitmesuguseid ameteid –
õpetaja, õppejuht, tugiisik. Õpetamisel on ta juhindunud üldõpetusest ja ainetevahelisest
lõimingust. Ta on olnud Mammaste algkooli loomise juures ja algatanud koos koolipere ja
kohaliku kogukonnaga palju toredaid traditsioone. Väga oluline on olnud võru keele ja
kultuuri õppe sisseviimine koostöös Võru instituudiga. Urve Järg pani õla alla ka Põlva
Jakobi kooli rajamisele. Urve on suurepärane harrastusnäitleja, kes õppinud Vanemuise teatri
draamastuudios, laulnud teatri ooperikooris, etendanud Põlva linna harrastusteatris kandvaid
rolle ja tegutsenud sõnakunstnikuna.
Urve tõmbab oma sütitava pillimängu (temaga kuulub kokku väike akordion) ja lauluga
käima iga peo – ta on armastatud peo- ja õhtujuht.
Urve Järgi töö- ja kogemustepagas on mitmekülgne ja aukartustäratav.
Auhindu antakse välja 32. korda, rahastajaks Eesti Kultuurkapital.
Auhinnad antakse üle 25. juulil kell 15 Eesti Rahva Muuseumis Jakob Hurda saali
fuajees.

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts

Lisainfo:
Tiia Viilu
Esimees
Tel: 5565 2363
E-post: hurdaselts@gmail.com


Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

Ootame Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna kandidaate

Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

Jakob Hurda mälestuspäev 2023

Traditsiooniliselt kogunesid Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi liikmed Mäe tänaval asuva Jakob Hurda mälestussamba juures, et süüdata küünlad suurmehe mälestuseks. 2023. aastal möödus 116 aastat Jakob Hurda surmast. 

 Meenutusminutitel ausamba juures kõneles seltsi juhatuse liige Külli Ots. 

Keskraamatukogu saalis rääkis Tiia Allas Võru instituudist kahest Võrumaa kirjanikust, kes 13. jaanuaril sündinud – Juhan Jaik  ja Häniläne (Mariina Paesalu). 

Juhan Jaik sündis Võrumaal Sänna mõisas. Ta põgenes 1944. aastal koos perega Saksamaale, sealt hiljem edasi Rootsi. Ta suri 10. detsembril 1948 aastal Rootsis. Nõukogude Eestis kuulus Jaik keelatud autorite hulka. 

Põlva linna harrastusteater on esitanud Jaigi näidendi “Esivanemate kuld” 1997. aastal, lavastajaks Sirje Vill.

Jaigi loominguga saab tutvuda 

Juhan Jaigi juttõ ja luulõtuisi

13. jaanuaril tähistas oma 70. sünnipäeva luuletaja Häniläne. Ta sündis Võrumaal Antsla lähedal Ala-Siimani talus. Tema neli luulekogu ilmusid alles pärast 50. sünnipäeva.

Kõigi tema luulekogude juurde kuuluvad CD-plaadid, millel olevad luuletused on sisse lugenud autor ise. 

Tema loominguga saab tutvuda https://xn--helait-5ya.ee/viiulimang-vanan-vaksalin/

Raamatukogu oli seadnud saali laudadele näituse Jaigi ja Häniläse raamatutest.

Fotode autor: Eela Jää

Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

JAKOB HURDA MÄLESTUSPÄEV

Tiia Allas kõneleb 13. jaanuaril kell 15.30 keskraamatukogu saalis kahest 13. jaanuaril Võrumaal sündinud kirjanikust: Hänilane (juubilar!) ja Juhan Jaik.

NB! Varem välja kuulutatud Tiina Ann Kirsi loeng lükkub lektori haigestumise tõttu edasi.

Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

Põlva Rahvahariduse Selts 115

Sajand kestnud vaid aastat seitse,
üle maa rullunud revolutsioon,
hullunud, verine teine.
Kas möllust kasu ka oli?
Kõlas algul kui illusioon:
rahvast harida vaja on,
haridusselts selleks sobiv vorm!
Ka oli see pete või tõsi,
seda me enam ei küsi,
sest loodud sai selts keset Põlvat,
Maarjaorgu, kesk kauneid nõlvaid.
Üks mees, nii andekas-vahva,
tuli Metste poolt, nimeks Jaan Vahtra.
Lõi põhikirja ja näitlemist juhtima asus,
tema ja kaaslaste vaev kuhjaga ära tasus.
Lendas Vahtra kõrgkaarega muusade ilma,
kuid seltsist ei jäänud rahvas ilma.
Leerimaja küll uhke ja kena,

no seltsimaja on enam!
Peremehed lõid tegusalt mesti,
aastat pool vaid ehitus kestis!
Johan Semm, mees tubli ja terane,
eks tema tee viinudki Riigikokku,
kirjasõnasse muhedalt raius kõik,
mis puutus ehituslukku.
Näitemäng seltsis kui tammine,
Eduard Tamm aina näitles ja lavastas.
Rahva mällu jäi hoopis Jürina,
õilsa varga roll õige nime viis minema.
Peeti kursusi, pidusid aastakümnete kestel,
jagas lugemislaud hõrku vaimunestet,
einelaud hüva rooga ja keelekastet.
Laulurahvas õlg-õla kõrval
vallutas majataguse nõlva.
Kahjuks aeg pöördus
ja sulgus uks,
kuid palju head ulatus üle aja
ja uks ei jäänudki lukku:
aastakümneid kultuurimaja
Põlva rahva tõi kokku.
Kõlas lauluviis,
tantsujalg sahises.
Näitekunst järjele jäi,
Tamme Jürigi kaasa lõi!

(Külli Ots)

20. novembril tähistati  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kohvikus kodulookonverentsiga Põlva Rahvahariduse Seltsi 115. sünnipäeva.

Kõigepealt tervitas kokkutulnuid  seltsi esimees Tiia Viilu, kes andis edasi ka Eesti Kultuuriseltside Ühenduse auesimehe Valter Haameri ja Kunderi rahvakooli (Rakvere) tervitused.

Tiia Viilu rõhutas, et  jätkumas on traditsioonilised  tegevused, aga kavas on ka uusi algatusi,  ja soovitas seltsi tegemistel silm peal  hoida. 

Seejärel andis üritust juhtinud Jan-Mattias Kottise lühiülevaate seltsi 33-aastasest tegevusest (1907-1940).  Seltsi asutamiseks andis Liivimaa kuberner loa 5. juulil 1907. aastal. Selts kogunes avakoosolekule  23. septembril samal aastal Põlva leerimajas (kuupäevad on vana kalendri järgi).

27.  novembril  1995 loodi kultuurikeskuses Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts, omaaegse seltsi aadete kandja ja tegevuse jätkaja. 

Põhiettekande   „Koolivennad Johan Semm ja Jaan Vahtra Põlva kultuuriloos“ pidas  Põlva lähedalt Vanakülast pärit ajaloolane Kersti  Taal.  Lisaks koolivendlusele sidus mehi töö Põlva Rahvahariduse Seltsi rajamisel,  nad olid tegevad ka seltsi näitejuhtidena.  Mõlema tee viis Põlvast kaugemale. Jaan Vahtrast sai tunnustatud kunstnik ja kirjanik, Johan Semmist ajakirjanik ja poliitik.  Loomult olid nad vastandid: Vahtra  boheemlane, Semm majandusmees. Ühisteks jooneks olid aga vembuvalmidus ja huumorimeel.

Ettekande järel said sõna külalised. Põlva abivallavanem Koit Nook õnnitles seltsi vallavalitsuse poolt ja andis üle kultuuriminister  Piret Hartmanni tänukirja. Eesti Kultuuriseltside Ühenduse poolt lausus seltsile häid sõnu tegevjuht Liina Miks.  Eesti Keele Kaitse Ühingu juhatuse liige Reet Vääri rõhutas, et meie rahval  on Jakob Hurda sõnade kohaselt käes aeg saada suureks vaimult.

Kehakinnituse järel  vallutasid püüne lõõtsamaestro Heino Tartes ning tema jüngrid  Annette Vaino (lõõts) ja  Hanna-Lisete Sellis  (vioola).

Konverentsi  lõpul kulus ära maitsev torditükk, tort oli kingituseks vallavalitsuselt.

Konverentsi toetas Kultuuriministeerium. 

Uute kohtumisteni! 

Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts 

Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

Hingedepäeval süütasime tänuküünlad seltsitegelaste haudadel

Hingedepäeval käisime Põlva kalmuaias ja süütasime tänuküünlad nende seltsitegelaste haudadel, keda meie seas kahjuks enam ei ole.

Tulesüütajatena kõndisid sel päeval  juhatuse liikmed Külli Ots, Helje Põvvat ja Tiia Viilu .

Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

31. Hurda preemiad anti üle Setomaal

Juba kolmekümne esimest korda jagati Jakob Hurda nimelist kultuuripreemiat. Auhindu rahastab Eesti Kultuurkapital ja Põlvamaa Kultuurkapitali ekspertgrupp ning väljaandjaks on J. Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts. Statuut näeb ette, et preemia saab üks kohaliku kultuurielu edendaja ning üks väljaspool maakonda tegutsev Jakob Hurda ideid edasi viiv kultuuri- või haridustegelane.

Tänavune kohaliku kultuuriedendaja preemia anti Krista Sildojale, kes kümme aastat tagasi lõi koos mõttekaaslastega Mooste rahvamuusikakooli, mida veab siiani. Ta on XIII noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa” rahvamuusikapeo „Päriselt” koondorkestri üldjuht. Ta on koostanud õppematerjale (trükisõnas ja e-vormis) ning raamatuid. Ta teeb väga head tööd viiuliõppe metoodika arendamisel.

Teise preemia pälvis Maidi-Maria Tammik. Väärikas eas Maidi-Mariat peetakse tema kodukohas Obinitsas tõeliseks kultuuripärliks. Ta teeb kõrgtasemel käsitööd ning on suurepärane sõnaseadja. Ta on aastakümneid läbi viinud väga ilusaid ja emotsionaalseid matusetseremooniad. Temalt on üles kirjutatud seto matusekombestikku. Seto kultuuriga tegeleb Maidi-Maria muidugi laiemalt, aidates läbi viia näiteks Kuningriigi päeva.

Preemiad andsid laureaatidele 23. juulil Obinitsa muuseumis üle Põlva vallavanem Martti Rõigas ja Jakob  Hurda nim Rahvahariduse Seltsi esimees Tiia Viilu. Laureaate oli tervitama tulnud Setomaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Viljus, kommunikatsioonispetsialist Rein Järvelill ning Eesti Kultuuriseltside Ühenduse esindus eesotsas tegevjuht Liina Miksiga.

Üleandmise muutsid meeleolukaks vapustavate etteastetega Õie, Maarja ja Jaan Sarv ning Krista ja Raivo Sildoja. Oma etteastetega tervitasid laureaate Ilmar Vananurm ning Obinitsa Pensionäride Ühendus. Jakob Hurda tegemistest andis ülevaate Hurda seltsi aseesimees Janno Rüütle.

Fotod: Liina Miks ja Jan-Mattias Kottise

Maidi-Maria Tammik ja Krista Sildoja
EKSÜ esindus
23.juuli 2022 Obinitsa muuseumis
Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

Põlvas avati mälestuskivi tuntud kunstnikule ja kirjanikule Jaan Vahtrale

23. mail avati Põlva Keskraamatukogu ees raamatukujuline mälestuskivi Jaan Vahtrale (1882-1947).

Mälestuskivi mõtte algatas 2021. aasta lõpul Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi toonane esimees Sirje Vill. Nimelt oli Jaan Vahtra seltsi eelkäija, omaaegse Põlva Rahvahariduse Seltsi loomise algataja (1907) ja esimese põhikirja koostaja. Ühtlasi oli Vahtra seltsi esimene näitejuht. Seltsi uus esimees Tiia Viilu rõhutas mälestuskivi avamisel, et koht Põlva Keskraamatukogu ees (endine seltsimaja) on väga sümboolne hoolimata sellest, et Jaan Vahtra 1910. aastal ehitatud majas enam ei tegutsenud, selts asus algaastatel Põlva leerimajas.

Avamisele oli tulnud palju huvilisi. Väga hea meel oli Jaan Vahtra tütre Ano Vahtra kohaloleku üle. Kivi avas Põlva vallavolikogu esimees Georg Pelisaar, kes väljendas heameelt veel ühe mälestusmärgi üle Põlvas. Ta rõhutas, et Jaan Vahtra oli väga andekas ja mitmekülgne inimene, kes küll pisut varju jäänud.

Kunstiühingu Pallas esimees Enn Lillemets rääkis Jaan Vahtrast kui kunstikooli Pallas mõistvast ja muhedast õppejõust.

Harrastusnäitlejad Raimund Otsmaa, Andres Määr (Jaan Vahtra rollis mängis Vahtrale iseloomulikult akordionipala), Janno Rüütle ja

Jan-Mattias Kottise esitasid katkendi Sirje Villa näidendist “Kuldne laev”, mis kujutab Jaan Vahtra eluteed. Katkendi seadis Helje Põvvat. Mälestuskivi pühitses EELK Põlva Maarja koguduse abiõpetaja Jaak Pärnamägi. Pühitsemise järel paluti huvilised seltsi ruumidesse kohvilauda ja vestlusringi. Enn Lillemets ja ajaloolane Kersti Taal rääkisid Jaan Vahtrast veel palju huvitavat. Tema suureks sooviks oli saada kunstnikuks, mis ka täitus. Kunstniku tööde täielikku ülevaadet pole, palju neist võib olla erakogudes. Kuigi kehvades oludes sirgunud Jaan Vahtra tervitas 1905. ja 1917. aasta revolutsiooni, siis kommunist ta kindlasti ei olnud.

Mälestuskivi valmimist toetas Siseministeerium.

Põlva Keskraamatukogu näitusevitriinis on 5. juulini koostöönäitus Tartu Linnaraamatukoguga. Väljas on Jaan Vahtra kirjutatud ja illustreeritud raamatud ning muudki huvitavat.

Lisainfo:

Tiia Viilu

Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Seltsi esimees

Tel: 5565 2363

Fotod: Külli Ots

Meediakajastus:

https://lounapostimees.postimees.ee/…/kirjanik-jaan…

https://vikerraadio.err.ee/1608594349/kultuuriuudised

Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

Jaan Vahtra mälestuskivi avamine