Rubriigid
Jakob Hurda toidufestival

Jakob Hurda Rahvustoidufestivali kauplemistingimused

Jakob Hurda Rahvustoidufestival toimub 8.juulil 2023 Põlva Keskväljakul

Üritus kestab kella 10:00 kuni 16:00.

Ettevalmistused kauplemiseks ja konkursile toodete esitamine kella 8:00 kuni 9:30.

Hurda toidufestivalile ootame müüjaid/väiketootjaid, kes pakuvad omavalmistatud, -kasvatatud, käsitsi tehtud tooteid ja algupäraseid/rahvuslikke maitseelamusi. 

Müügikoha taotlemiseks tuleb täita Registreerimisvorm. Registreerimine on avatud kuni 26.06.2023.  Registreerimise taotluse kinnitamisest või mittekinnitamisest anname teada e-kirja teel kahe nädala jooksul alates registreerumisest. Kauplemiskoha turul tagab tähtajaks tasutud arve. Arveid väljastame alates juunikuust. 

Festivali ala asub Põlva Keskväljakul.

Reeglid:

 • Kauplemine on tasuline, tasu suurus sõltub müügipinna suurusest. Kuni 3 jm maksab 30 eurot, iga järgnev meeter 10 eurot.  
 • Lisaks toidule ja toodetele on festivalialal lubatud müüa kodumaist käsitöö ja väikepruulijate toodangut (õlu, siider, vein, limonaad, kali).
 • Toidu pakkumisel tuleb olla keskkonnasäästlik ning vältida plastikut.
 • Kaupleja peab ise omama kõike vajalikku oma kauba eksponeerimiseks ja müümiseks, sealhulgas vajalikud load. 

Lubatud on varikatused ja telgid. Müügikoha kinnitamisel tuleb arvestada ilmaoludega ning vajadusel kasutada lisaraskust. Iga kaupleja vastutab müügikoha ebapiisavast kinnitamisest tulenevate kahjude eest ise. 

 • Soovitav on müüjatele rahvariided või Hurda ajastule vastav riietusstiil.
 • Kauplemise päeval on platsil transpordivahendiga viibimine/liiklemine keelatud kell 9.30-16.00.
 • Kaupleja tagab, et müügipinna sisustamine ja kaupade paigutamine on lõpetatud 8. juulil hiljemalt kell 9.30 ning kokkupanek algab mitte varem kui kell 16.00.
 • Kauplejal, kes vajab elektrit, tuleb registreerimisvormi märkida kasutatavate elektriliste seadmete nimekiri koos voolu tarbimise kogusega (nt. elektriline veekeedukann 2 tk võimsusega 1500 W + 1500 W). Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele. Elektrit vajavatele kauplejatele antakse eelnevalt teada, kui kaugelt on neil võimalik elektrit saada. Vajalike pikendusjuhtmetega varustab end kaupleja ise.
 • Keskväljakul on olemas veevõtukoht.
 • Kaupleja vastutab, et temast ei jää kauplemiskohta maha prügi ja jäätmeid. Korraldaja tagab sorteeritava prügi konteinerite olemasolu.
 • Toidukaubaga kauplejatel on kohustuslik arvestada kõikide vajalike veterinaar- ja toiduameti nõuetega ning esitada vastavad vormid.
 • Kauplejad peavad täitma kõiki seadusega sätestatud tuleohutuse üldnõudeid.

NB!

 • Kui registreerunud kaupleja ei saa mingil põhjusel festivalil osaleda, on tal õigus hiljemalt 14 päeva enne Hurda toidufestivali algust 50 % kauplemiskoha eest tasutud summast korraldajalt vastava avalduse alusel tagasi küsida. Hilisemaid nõudeid korraldaja ei rahulda.
 • Korraldajal on õigus mitte lubada festivalile kauplejaid, kes rikuvad kauplemiskohale esitatud nõudeid ja/või müüvad registreerimistaotluses mitte märgitud kaupa. Sel juhul kauplemiskoha eest makstud tasu kauplejale ei tagastata.
 • Korraldajad ei vastuta vääramatu jõu ja külastajate ning osalejate poolt põhjustatud kahjustuste eest, samuti isiklike esemete, toodete ja muude materjalide ning seadmete kahjustamise või nende kadumise eest festivali ajal.

Rõõmsa kohtumiseni Jakob Hurda Rahvustoidufestivalil!

Kaupleja ankeedi leiad siit: https://forms.gle/svU9kxxqgkSFuDFy9

Rubriigid
Hurda selts

Seltsi üldkoosolek

Austatud Jakob Hurda Seltsi liikmed!

Olete palutud 6.04 2023 kell 18 Jakob Hurda Seltsi üldkoosolekule rahvahariduse seltsi ruumidesse KESK tn.16. 

Päevakord:

1. Ülevaade seltsi tegevusest 2022 aruandeaastal

2. 2022 majandusaasta aruande kinnitamine

3. 2022 revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

4. Uuendatud põhikirja vastuvõtmine

5. 2023. aasta tööplaani tutvustamine

6 . Jooksvad küsimused

Osalemine igal liikmel kohustuslik. 

Kui siiski mingil asjaolul olete sunnitud puuduma, vabandab Teie puudumise lihtkirjaline volitus, mille allkirjastatud variandi annate ise kaasa inimesele, kes osaleb koosolekul ja saab hääletada Teie eest.

Rubriigid
Hurda selts

Põlva Valla koolide omakultuuri päev Põlva Koolis.

Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

Ootame Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna kandidaate

Rubriigid
Hurda selts
Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

Jakob Hurda mälestuspäev 2023

Traditsiooniliselt kogunesid Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi liikmed Mäe tänaval asuva Jakob Hurda mälestussamba juures, et süüdata küünlad suurmehe mälestuseks. 2023. aastal möödus 116 aastat Jakob Hurda surmast. 

 Meenutusminutitel ausamba juures kõneles seltsi juhatuse liige Külli Ots. 

Keskraamatukogu saalis rääkis Tiia Allas Võru instituudist kahest Võrumaa kirjanikust, kes 13. jaanuaril sündinud – Juhan Jaik  ja Häniläne (Mariina Paesalu). 

Juhan Jaik sündis Võrumaal Sänna mõisas. Ta põgenes 1944. aastal koos perega Saksamaale, sealt hiljem edasi Rootsi. Ta suri 10. detsembril 1948 aastal Rootsis. Nõukogude Eestis kuulus Jaik keelatud autorite hulka. 

Põlva linna harrastusteater on esitanud Jaigi näidendi “Esivanemate kuld” 1997. aastal, lavastajaks Sirje Vill.

Jaigi loominguga saab tutvuda 

Juhan Jaigi juttõ ja luulõtuisi

13. jaanuaril tähistas oma 70. sünnipäeva luuletaja Häniläne. Ta sündis Võrumaal Antsla lähedal Ala-Siimani talus. Tema neli luulekogu ilmusid alles pärast 50. sünnipäeva.

Kõigi tema luulekogude juurde kuuluvad CD-plaadid, millel olevad luuletused on sisse lugenud autor ise. 

Tema loominguga saab tutvuda https://xn--helait-5ya.ee/viiulimang-vanan-vaksalin/

Raamatukogu oli seadnud saali laudadele näituse Jaigi ja Häniläse raamatutest.

Fotode autor: Eela Jää

Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

JAKOB HURDA MÄLESTUSPÄEV

Tiia Allas kõneleb 13. jaanuaril kell 15.30 keskraamatukogu saalis kahest 13. jaanuaril Võrumaal sündinud kirjanikust: Hänilane (juubilar!) ja Juhan Jaik.

NB! Varem välja kuulutatud Tiina Ann Kirsi loeng lükkub lektori haigestumise tõttu edasi.

Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

Põlva Rahvahariduse Selts 115

Sajand kestnud vaid aastat seitse,
üle maa rullunud revolutsioon,
hullunud, verine teine.
Kas möllust kasu ka oli?
Kõlas algul kui illusioon:
rahvast harida vaja on,
haridusselts selleks sobiv vorm!
Ka oli see pete või tõsi,
seda me enam ei küsi,
sest loodud sai selts keset Põlvat,
Maarjaorgu, kesk kauneid nõlvaid.
Üks mees, nii andekas-vahva,
tuli Metste poolt, nimeks Jaan Vahtra.
Lõi põhikirja ja näitlemist juhtima asus,
tema ja kaaslaste vaev kuhjaga ära tasus.
Lendas Vahtra kõrgkaarega muusade ilma,
kuid seltsist ei jäänud rahvas ilma.
Leerimaja küll uhke ja kena,

no seltsimaja on enam!
Peremehed lõid tegusalt mesti,
aastat pool vaid ehitus kestis!
Johan Semm, mees tubli ja terane,
eks tema tee viinudki Riigikokku,
kirjasõnasse muhedalt raius kõik,
mis puutus ehituslukku.
Näitemäng seltsis kui tammine,
Eduard Tamm aina näitles ja lavastas.
Rahva mällu jäi hoopis Jürina,
õilsa varga roll õige nime viis minema.
Peeti kursusi, pidusid aastakümnete kestel,
jagas lugemislaud hõrku vaimunestet,
einelaud hüva rooga ja keelekastet.
Laulurahvas õlg-õla kõrval
vallutas majataguse nõlva.
Kahjuks aeg pöördus
ja sulgus uks,
kuid palju head ulatus üle aja
ja uks ei jäänudki lukku:
aastakümneid kultuurimaja
Põlva rahva tõi kokku.
Kõlas lauluviis,
tantsujalg sahises.
Näitekunst järjele jäi,
Tamme Jürigi kaasa lõi!

(Külli Ots)

20. novembril tähistati  Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse kohvikus kodulookonverentsiga Põlva Rahvahariduse Seltsi 115. sünnipäeva.

Kõigepealt tervitas kokkutulnuid  seltsi esimees Tiia Viilu, kes andis edasi ka Eesti Kultuuriseltside Ühenduse auesimehe Valter Haameri ja Kunderi rahvakooli (Rakvere) tervitused.

Tiia Viilu rõhutas, et  jätkumas on traditsioonilised  tegevused, aga kavas on ka uusi algatusi,  ja soovitas seltsi tegemistel silm peal  hoida. 

Seejärel andis üritust juhtinud Jan-Mattias Kottise lühiülevaate seltsi 33-aastasest tegevusest (1907-1940).  Seltsi asutamiseks andis Liivimaa kuberner loa 5. juulil 1907. aastal. Selts kogunes avakoosolekule  23. septembril samal aastal Põlva leerimajas (kuupäevad on vana kalendri järgi).

27.  novembril  1995 loodi kultuurikeskuses Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts, omaaegse seltsi aadete kandja ja tegevuse jätkaja. 

Põhiettekande   „Koolivennad Johan Semm ja Jaan Vahtra Põlva kultuuriloos“ pidas  Põlva lähedalt Vanakülast pärit ajaloolane Kersti  Taal.  Lisaks koolivendlusele sidus mehi töö Põlva Rahvahariduse Seltsi rajamisel,  nad olid tegevad ka seltsi näitejuhtidena.  Mõlema tee viis Põlvast kaugemale. Jaan Vahtrast sai tunnustatud kunstnik ja kirjanik, Johan Semmist ajakirjanik ja poliitik.  Loomult olid nad vastandid: Vahtra  boheemlane, Semm majandusmees. Ühisteks jooneks olid aga vembuvalmidus ja huumorimeel.

Ettekande järel said sõna külalised. Põlva abivallavanem Koit Nook õnnitles seltsi vallavalitsuse poolt ja andis üle kultuuriminister  Piret Hartmanni tänukirja. Eesti Kultuuriseltside Ühenduse poolt lausus seltsile häid sõnu tegevjuht Liina Miks.  Eesti Keele Kaitse Ühingu juhatuse liige Reet Vääri rõhutas, et meie rahval  on Jakob Hurda sõnade kohaselt käes aeg saada suureks vaimult.

Kehakinnituse järel  vallutasid püüne lõõtsamaestro Heino Tartes ning tema jüngrid  Annette Vaino (lõõts) ja  Hanna-Lisete Sellis  (vioola).

Konverentsi  lõpul kulus ära maitsev torditükk, tort oli kingituseks vallavalitsuselt.

Konverentsi toetas Kultuuriministeerium. 

Uute kohtumisteni! 

Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts 

Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

Hingedepäeval süütasime tänuküünlad seltsitegelaste haudadel

Hingedepäeval käisime Põlva kalmuaias ja süütasime tänuküünlad nende seltsitegelaste haudadel, keda meie seas kahjuks enam ei ole.

Tulesüütajatena kõndisid sel päeval  juhatuse liikmed Külli Ots, Helje Põvvat ja Tiia Viilu .

Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

31. Hurda preemiad anti üle Setomaal

Juba kolmekümne esimest korda jagati Jakob Hurda nimelist kultuuripreemiat. Auhindu rahastab Eesti Kultuurkapital ja Põlvamaa Kultuurkapitali ekspertgrupp ning väljaandjaks on J. Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts. Statuut näeb ette, et preemia saab üks kohaliku kultuurielu edendaja ning üks väljaspool maakonda tegutsev Jakob Hurda ideid edasi viiv kultuuri- või haridustegelane.

Tänavune kohaliku kultuuriedendaja preemia anti Krista Sildojale, kes kümme aastat tagasi lõi koos mõttekaaslastega Mooste rahvamuusikakooli, mida veab siiani. Ta on XIII noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa” rahvamuusikapeo „Päriselt” koondorkestri üldjuht. Ta on koostanud õppematerjale (trükisõnas ja e-vormis) ning raamatuid. Ta teeb väga head tööd viiuliõppe metoodika arendamisel.

Teise preemia pälvis Maidi-Maria Tammik. Väärikas eas Maidi-Mariat peetakse tema kodukohas Obinitsas tõeliseks kultuuripärliks. Ta teeb kõrgtasemel käsitööd ning on suurepärane sõnaseadja. Ta on aastakümneid läbi viinud väga ilusaid ja emotsionaalseid matusetseremooniad. Temalt on üles kirjutatud seto matusekombestikku. Seto kultuuriga tegeleb Maidi-Maria muidugi laiemalt, aidates läbi viia näiteks Kuningriigi päeva.

Preemiad andsid laureaatidele 23. juulil Obinitsa muuseumis üle Põlva vallavanem Martti Rõigas ja Jakob  Hurda nim Rahvahariduse Seltsi esimees Tiia Viilu. Laureaate oli tervitama tulnud Setomaa valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Karin Viljus, kommunikatsioonispetsialist Rein Järvelill ning Eesti Kultuuriseltside Ühenduse esindus eesotsas tegevjuht Liina Miksiga.

Üleandmise muutsid meeleolukaks vapustavate etteastetega Õie, Maarja ja Jaan Sarv ning Krista ja Raivo Sildoja. Oma etteastetega tervitasid laureaate Ilmar Vananurm ning Obinitsa Pensionäride Ühendus. Jakob Hurda tegemistest andis ülevaate Hurda seltsi aseesimees Janno Rüütle.

Fotod: Liina Miks ja Jan-Mattias Kottise

Maidi-Maria Tammik ja Krista Sildoja
EKSÜ esindus
23.juuli 2022 Obinitsa muuseumis