Rubriigid
uudised ja teated

Kodulooõhtu

21. novembril olid huvilised palutud Jakob Hurda Seltsi kodulooõhtule  keskraamatukokku. Kodulootöö ja Jakob Hurda pärandi tutvustamine on seltsis juba aastakümneid  väga tähtis. 

Õhtut alustas Põlva Gümnaasiumi abiturient  Kaspar Karolin, kes kandis ette Andrus Kiviräha lõbusa, üksiti  sügavmõttelise  pala „Kirjanikud  valimistules“.  

Seejärel sai sõna ajaloolane ja kodu-uurija Milvi Hirvlaane, kes on seltsi kauaaegne väga hea abiline.  Kanepist pärit Milvi pajatas kõigepealt mõnusalt,  kuidas ta Võru keskkoolist äsjaloodud Põlva sõsarkooli üle toodi ja esimest korda setukaga uude kooli sõitis.  (Värskes rajoonilinnas  taheti tingimata keskkool asutada.) Põlvas  õppida oli  tore, üksteisele pandi (loomulikult heatahtlikud) hüüdnimed. Paljudest  lennukaaslastest  said õpetajad.  Milvigi, kes palju aastaid töötas Tartu Ülikoolis,  alustas omal ajal Tilsi Lastekodus.  Kodukandist on Milvi Hirvlaane avaldanud  palju raamatuid.  Hiljaaegu andis Kanepi Laulu Selts välja tema  „Jõksi raamatu“, mis kajastab põhjalikult ja mitmekülgselt ka naaberkülade Heisri, Mõndsi, Mügra, Naha, Piigandi, Karste,  Kella ja  Kaagvere  ajalugu ning  tänapäeva. Eriti väärtuslikuks teeb  raamatu koolmeister August Tina  Jõksi küla  1850ndatest kuni 1970ndate lõpuni käsitlevate uurimuste avaldamine.  (Illustreeritud käsikirjad on hoiul ERM-is.) Milvi Hirvlaane rõhutas oma esinemises  Jakob Hurda seltsi kodulookogumiku „Minevikumälestusi“ (kuus osa)  tähtsust  kodukandi ajaloo talletamisel. 

Kirjandusteadlane Tiina Ann Kirss  kahjuks kohale tulla ei saanud,  aga pidas ettekande „Carl Robert Jakobson ja Jakob Hurt sõprade ja vastandujatena ärkamisaja keerises“  vapralt e-keskkonnas. Kaht suurkuju sidus eeskätt aadetel (emakeele  arendamine, Aleksandrikooli liikumine jne), aga ka  ühisel vembutamisel põhinev  sõprus. See hakkas aga  mõranema  eelkõige religiooni ja kirikusse suhtumise pinnal.  Omavaheline kokkuleppe, et Jakobson võib kritiseerida küll kiriku vigu, mitte kirikut põhimõtteliselt, ei pidanud.  1880ndatel taandus Jakob Hurt rahvuslikust liikumisest, asus elama ja tööle Peterburi ning algatas vanavara suurkogumise.  Kõneleja  juhtis tähelepanu sellele,  et meeste kirjavahetus on Eesti Kirjandusmuuseumis tallel ja pakub kindlasti uurijatele veel  palju huvitavat. 

 Järgmisel suvel etendub Lutsu Teatris  Aidi Valliku näidend  „Eesti päästmine“  Ivo Eensalu lavastatuna, mis ärkamisaja suurkujusid  humoorikalt  kujutab.  Publiku  ette astuvad Friedrich Reinhold Kreutzwald, Jakob Hurt, Carl Robert Jakobson ja teisedki värvikad kujud.  

Kodulooõhtu lõpetas Eesti Kultuuriseltside Ühenduse tegevjuht Liina Miks huvitava ülevaatega ühenduse tegevusest. Jakob Hurda Selts on kodumaiseid  ja väliseesti  seltse koondava ühenduse asutajaliige aastast  1997. 

Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

Eesti Rahva Muuseumis anti 25. juulil üle 32. Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad

Auhinnad pälvisid etnoloog, 

ERMi koolitus-  ja teabekeskuse juhataja Ellen Värv ja elupõline Põlvamaa õpetaja Urve Järg.

Auhinnatseremoonia peeti Jakob Hurda saali fuajees, mis oli väga tähenduslik. Suurmehe tähtsust meie kultuuriloos ja ERMi loomisel rõhutasid oma avasõnades ERMi direktor Kertu Saks ja Põlva abivallavanem Koit Nook. Tervituskõne pidas Eesti Lipu Seltsi juhatuse esimees Jüri Trei.

Auhinnad andsid laureaatidele üle Koit Nook, Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi esimees Tiia Viilu ja juhatuse liige Janno Rüütle. 

Ellen Värv kõneles sellest, kuidas suurepärase ajalooõpetaja suunamisel temast etnoloog sai ja loomulikult oma tööst, mille keskmeks on rõivastus, eeskätt rahvarõivad. Ellen Värv rõhutas, et juba neli suurt laulu- ja tantsupudu järjest on ERM Tallinnas väljas olnud oma telgiga ja andnud väga palju nõu rahvariiete kandmiseks. 

Urve Järg tänas talle omasel emotsionaalsel ja säraval kombel ning soovis kõigile kõike head. Viimast tegi ta võru keeles. Võru keele ja kultuuri õppe sisseseadmine koostöös Võru Instituudiga on olnud oluline tähis tema rohkem kui 60 aastat kestnud ja jätkuval pedagoogiteel.

Meeleolu lõi Põlva Muusikakooli rahvamuusikakapell lõõtsamaestro Heino Tartese juhendamisel.

Auhinnatseremooniat juhtis Janno Rüütle.

Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinda annab välja Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts, rahastajateks Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ja Põlvamaa ekspertgrupp.

Rubriigid
Rahvuskultuuri auhind

Selgusid Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinna laureaadid 2023

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts annab traditsiooniliselt välja kaks auhinda.
Ülevabariigilise auhinna pälvib Eesti Rahva Muuseumi koolitus- ja teabekeskuse juhataja,
etnoloog Ellen Värv. Põlvamaa esindajana tunnustatakse elupõlist pedagoogi Urve Järgi.

Ellen Värv on töötanud Eesti Rahva Muuseumis üle 35
aasta südame, hinge ja suure tarkusega eesti rahvakultuuri kogumise, säilitamise,
uurimise ja õpetamise nimel. Uurimistöös on tema peamiseks valdkonnaks olnud rahvarõivad.
Ta on aastakümneid õpetanud kõrgkoolides. ERMi uues hoones on ta loonud hästi toimiva
süsteemi, mis hõlmab rahvakultuurialaseid teaduspõhiseid konsultatsioone, rahvarõivakooli,
kursusi ja õpitubasid. Väga palju konsultatsioone anti äsjapeetud XIII noorte laulu- ja
tantsupeo eel nii muuseumis kui ka kohtadel, eesmärgiga tõsta teadlikkust rahvarõivaste
kandmisel. Ellen Värvi on uurijana köitnud ka 20. sajandi rõivastus ja nõukogude perioodi
argielu. Näiteks on tema kureerimisel valminud ERMi püsinäitusel „Kohtumised“
rahvakultuuri osa „Talu elu, talu ilu“ ning näitusel „Õige keha, vale keha“ ajaloolise keha ja
rõivastuse alateema. Samuti on ta olnud aktiivne Virumaa materjalide kogumisel ning
kuulunud kultuuriprogrammi „Virumaa pärimuskultuur“ eestvedajate hulka. Ellen Värvi
sulest on ilmunud kümneid rahvarõivaste üldiseid ja üksikteemade käsitlusi ja muutuste
analüüse.


Urve Järg on palju aastakümneid pedagoogina töötades pidanud mitmesuguseid ameteid –
õpetaja, õppejuht, tugiisik. Õpetamisel on ta juhindunud üldõpetusest ja ainetevahelisest
lõimingust. Ta on olnud Mammaste algkooli loomise juures ja algatanud koos koolipere ja
kohaliku kogukonnaga palju toredaid traditsioone. Väga oluline on olnud võru keele ja
kultuuri õppe sisseviimine koostöös Võru instituudiga. Urve Järg pani õla alla ka Põlva
Jakobi kooli rajamisele. Urve on suurepärane harrastusnäitleja, kes õppinud Vanemuise teatri
draamastuudios, laulnud teatri ooperikooris, etendanud Põlva linna harrastusteatris kandvaid
rolle ja tegutsenud sõnakunstnikuna.
Urve tõmbab oma sütitava pillimängu (temaga kuulub kokku väike akordion) ja lauluga
käima iga peo – ta on armastatud peo- ja õhtujuht.
Urve Järgi töö- ja kogemustepagas on mitmekülgne ja aukartustäratav.
Auhindu antakse välja 32. korda, rahastajaks Eesti Kultuurkapital.
Auhinnad antakse üle 25. juulil kell 15 Eesti Rahva Muuseumis Jakob Hurda saali
fuajees.

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts

Lisainfo:
Tiia Viilu
Esimees
Tel: 5565 2363
E-post: hurdaselts@gmail.com


Rubriigid
Jakob Hurda toidufestival

Jakob Hurda Rahvustoidufestival

Põlva linna keskväljakul toimus 8. juulil meeleolukas Rahvustoidufestival, mis tõi kokku kodukokad ja toiduettevõtted ja mille raames leidis aset omavalmistatud roogade festival.

J. Hurda nimelise Rahvahariduse Seltsi korraldatud Rahvustoidufestivali sai degusteerida ja kaubelda omavalmistatud roogade ning toodetega ning samuti toimus konkurss, kus osalesid Jakob Hurda kunagised lemmikmaitsed: koduleib, karask, sõir ja koduvein.

Koduleiva konkursile esitati 25 leiba ja pingerida kujunes järgmiseks

I koht TERJE LIHTSA

II koht NELE KAHRE

III koht TILLU KOHVIK

Külade leib

I koht HENNA HARGATS Kioma küla

II koht TERJE LIHTSA Karilatsi küla

III koht ERKO JAKOBSON Lutsu küla

Eriauhinnad:

väga erilise serveerimise eest pälvis MOONIKA LILL

väga klassikalise koduleiva eest AIVAR TÄPSI.

Sõira konkursile laekus 9 sõira ja pingerida kujunes järgmiseks:

I koht SIGNE LÕHMUS

II koht AILE MÄLLO

III koht ANU VALLNER, kelle sõir oli žürii hinnangul kõige jakobhurdalikum.

Eripreemiad:

klassikalise sõira eest HILLE MADISSOON

HEIKKI HIOVÄIN

Karaski konkursile laekus 15 karaskit, kus pingerida kujunes järgmiseks:

I koht TIIA KOKMAN-KONSAP

II koht MARGIT ÕKVA

III koht SIRJE KUKK

Erpreemiad:

TRIINU VÕSU

KRISTIINA HIOVÄIN

Veini konkurss:

I koht LEHARI JÄRG

II koht VILLU PÄRTNA

III koht TOOSIKATSI OÜ

Eripreemiad:

KERSTI SEEME parima mustsõstra koduveini eest

LEANDER KONKS Põlvamaa viinamarjadest pruulitud veini eest

SA RÄPINA INKUBATSIOONIKESKUS eriliste maitseomaduste eest

PUBLIKUPREEMIAD

LEIB – AIVAR TÄPSI

KARASK – HILLA MADISSOON

SÕIR – AILE MÄLLO

VEIN VILLU PÄRTNA -geograafiliselt kõige kaugem osaleja!

Kõigile konkursil osalejatele kingiti Põlva rahvariide seelikutriibuline põll. Jakob Hurda Rahvahariduse Selts tänab kõiki konkursil osalejaid!

Rubriigid
Jakob Hurda toidufestival

Jakob Hurda Rahvustoidufestivali kava

Rubriigid
Hurda selts

Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Seltsi tunnustati EESTI LIPU piduliku kandelipuga

4. juunil 2023 tähistati Eesti lipu 139. aastapäeva. Hommik algas piduliku lipuheiskamisega Pika Hermani tornis, millel osalesid mitmed olulised isikud ning organisatsioonid. Sündmusel kõnelesid Riigikogu esimees Lauri Hussar, Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei ning õnnistussõnad lausus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma.

Piduliku lipuheiskamise ajal olid kohal ka Tallinna Inglise Kolledži ja Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi esindajad, kes assisteerisid lipu heiskamisel.  Jakob Hurda Seltsi poolt läkitati torni seltsi noorim liige Jan-Mattias Kottise. 

Riigikogu ja Eesti Lipu Selts kinkisid Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Seltsile EESTI LIPU piduliku kandelipuna. Lipu võttis vastu ja tänusõnad ütles seltsi juhatuse esimees Tiia Viilu.

Nende kohalolu näitab nende organisatsioonide olulist panust ja pühendumust Eesti lipu päeva tähistamise ning rahvusliku identiteedi edendamisse.

Eesti lipp on oluline sümbol, mis sümboliseerib Eesti rahvast ja nende ühtsust. Lipu heiskamine ja selle austamine on aastate jooksul saanud traditsiooniks, mis ühendab eestlasi nende riigi ja kultuuri ümber. Lipu päev on eriline aeg, et tähistada lipu sünnipäeva ja väärtustada selle sügavat tähendust.

Eesti lipu 139. aastapäeva tähistamine toob esile rahva ühtekuuluvuse ning austuse meie rahvuslike sümbolite vastu. See on aeg, mil saame mõelda meie riigi ajaloole ja saavutustele ning tunda uhkust oma päritolu üle.

Rubriigid
Jakob Hurda toidufestival

Avasta Jakob Hurda lemmikmaitseid Põlva Rahvustoidufestivalil ja Harmoonikal Intsikurmus!

J. Hurda nimeline Rahvahariduse Selts kutsub 8. juulil kell 10.00-16.00 Põlva linna keskväljakule,
kus leiab aset põnev ja meeleolukas Rahvustoidufestival. Festival toob kokku kodukokad ja
toiduettevõtted, kes pakuvad külastajatele võimalust nautida Jakob Hurda lemmikmaitseid.
Rahvustoidufestivali mitmeosaline programm hõlmab toidufestivali, kus külastajad saavad kaasa osta
ja degusteerida, kauplemas on kodukokad ja ettevõtjad omavalmistatud roogade ning toodetega.
Lisaks toimub ka konkurss, kuhu oodatakse J. Hurda lemmikmaitsetena märgitud koduleiba, karaskit,
sõira ja koduveini. Osalejad saavad võimaluse oma oskusi näidata ja parimad retseptid saavad
auhinnatud ja tunnustatud.
Festivali päevakava pakub hulgaliselt meelelahutust, sealhulgas lõõtsamuusikat, ooperilaulu ning
huvitavaid lugusid. Lisaks ostlemisele ja maitsmisele on mõeldud ka kõige pisematele
festivalikülastajatele, kellele pakutakse festivali raames eraldi aktiivseid ja lõbusaid tegevusi. Üks
oodatud külaline rahvustoidufestivalil on ka JAKOB HURT, keda võib festivalil kohata erinevates
vanustes. Olge valmis temaga vestlema ja jagama oma mõtteid!
Rahvustoidufestival on ühtlasi osa 8. juuli õhtul Intsikurmus toimuvast Harmoonikast, kuhu on
oodatud lõõtsamuusikat nautima kõik muusikasõbrad.
J. Hurda nimeline Rahvustoidufestival toimub juba 8. juulil Põlva keskväljakul ja õhtul Harmoonikast
Intsikurmus.
Info kauplemise ja konkursil osalemise kohta https://jakobhurt.ee/ või tel +372 515 5919 Tiiu
Marran

Kaupleja ankeedi leiad siit: https://forms.gle/svU9kxxqgkSFuDFy9

Rubriigid
Jakob Hurda toidufestival

Jakob Hurda Rahvustoidufestivali kauplemistingimused

Jakob Hurda Rahvustoidufestival toimub 8.juulil 2023 Põlva Keskväljakul

Üritus kestab kella 10:00 kuni 16:00.

Ettevalmistused kauplemiseks ja konkursile toodete esitamine kella 8:00 kuni 9:30.

Hurda toidufestivalile ootame müüjaid/väiketootjaid, kes pakuvad omavalmistatud, -kasvatatud, käsitsi tehtud tooteid ja algupäraseid/rahvuslikke maitseelamusi. 

Müügikoha taotlemiseks tuleb täita Registreerimisvorm. Registreerimine on avatud kuni 26.06.2023.  Registreerimise taotluse kinnitamisest või mittekinnitamisest anname teada e-kirja teel kahe nädala jooksul alates registreerumisest. Kauplemiskoha turul tagab tähtajaks tasutud arve. Arveid väljastame alates juunikuust. 

Festivali ala asub Põlva Keskväljakul.

Reeglid:

 • Kauplemine on tasuline, tasu suurus sõltub müügipinna suurusest. Kuni 1 jm maksab 5 eurot.
 • Lisaks toidule ja toodetele on festivalialal lubatud müüa kodumaist käsitöö ja väikepruulijate toodangut (õlu, siider, vein, limonaad, kali).
 • Toidu pakkumisel tuleb olla keskkonnasäästlik ning vältida plastikut.
 • Kaupleja peab ise omama kõike vajalikku oma kauba eksponeerimiseks ja müümiseks, sealhulgas vajalikud load. 

Lubatud on varikatused ja telgid. Müügikoha kinnitamisel tuleb arvestada ilmaoludega ning vajadusel kasutada lisaraskust. Iga kaupleja vastutab müügikoha ebapiisavast kinnitamisest tulenevate kahjude eest ise. 

 • Soovitav on müüjatele rahvariided või Hurda ajastule vastav riietusstiil.
 • Kauplemise päeval on platsil transpordivahendiga viibimine/liiklemine keelatud kell 9.30-16.00.
 • Kaupleja tagab, et müügipinna sisustamine ja kaupade paigutamine on lõpetatud 8. juulil hiljemalt kell 9.30 ning kokkupanek algab mitte varem kui kell 16.00.
 • Kauplejal, kes vajab elektrit, tuleb registreerimisvormi märkida kasutatavate elektriliste seadmete nimekiri koos voolu tarbimise kogusega (nt. elektriline veekeedukann 2 tk võimsusega 1500 W + 1500 W). Kõik kasutatavad elektriseadmed peavad olema terved ja vastama CEE normidele. Elektrit vajavatele kauplejatele antakse eelnevalt teada, kui kaugelt on neil võimalik elektrit saada. Vajalike pikendusjuhtmetega varustab end kaupleja ise.
 • Keskväljakul on olemas veevõtukoht.
 • Kaupleja vastutab, et temast ei jää kauplemiskohta maha prügi ja jäätmeid. Korraldaja tagab sorteeritava prügi konteinerite olemasolu.
 • Toidukaubaga kauplejatel on kohustuslik arvestada kõikide vajalike veterinaar- ja toiduameti nõuetega ning esitada vastavad vormid.
 • Kauplejad peavad täitma kõiki seadusega sätestatud tuleohutuse üldnõudeid.

NB!

 • Kui registreerunud kaupleja ei saa mingil põhjusel festivalil osaleda, on tal õigus hiljemalt 14 päeva enne Hurda toidufestivali algust 50 % kauplemiskoha eest tasutud summast korraldajalt vastava avalduse alusel tagasi küsida. Hilisemaid nõudeid korraldaja ei rahulda.
 • Korraldajal on õigus mitte lubada festivalile kauplejaid, kes rikuvad kauplemiskohale esitatud nõudeid ja/või müüvad registreerimistaotluses mitte märgitud kaupa. Sel juhul kauplemiskoha eest makstud tasu kauplejale ei tagastata.
 • Korraldajad ei vastuta vääramatu jõu ja külastajate ning osalejate poolt põhjustatud kahjustuste eest, samuti isiklike esemete, toodete ja muude materjalide ning seadmete kahjustamise või nende kadumise eest festivali ajal.

Rõõmsa kohtumiseni Jakob Hurda Rahvustoidufestivalil!

Kaupleja ankeedi leiad siit: https://forms.gle/svU9kxxqgkSFuDFy9

Rubriigid
Hurda selts

Seltsi üldkoosolek

Austatud Jakob Hurda Seltsi liikmed!

Olete palutud 6.04 2023 kell 18 Jakob Hurda Seltsi üldkoosolekule rahvahariduse seltsi ruumidesse KESK tn.16. 

Päevakord:

1. Ülevaade seltsi tegevusest 2022 aruandeaastal

2. 2022 majandusaasta aruande kinnitamine

3. 2022 revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

4. Uuendatud põhikirja vastuvõtmine

5. 2023. aasta tööplaani tutvustamine

6 . Jooksvad küsimused

Osalemine igal liikmel kohustuslik. 

Kui siiski mingil asjaolul olete sunnitud puuduma, vabandab Teie puudumise lihtkirjaline volitus, mille allkirjastatud variandi annate ise kaasa inimesele, kes osaleb koosolekul ja saab hääletada Teie eest.

Rubriigid
Hurda selts

Põlva Valla koolide omakultuuri päev Põlva Koolis.