Rubriigid
Hurda selts

Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Seltsi tunnustati EESTI LIPU piduliku kandelipuga

4. juunil 2023 tähistati Eesti lipu 139. aastapäeva. Hommik algas piduliku lipuheiskamisega Pika Hermani tornis, millel osalesid mitmed olulised isikud ning organisatsioonid. Sündmusel kõnelesid Riigikogu esimees Lauri Hussar, Eesti Lipu Seltsi esimees Jüri Trei ning õnnistussõnad lausus Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma.

Piduliku lipuheiskamise ajal olid kohal ka Tallinna Inglise Kolledži ja Jakob Hurda nimelise Põlva Rahvahariduse Seltsi esindajad, kes assisteerisid lipu heiskamisel.  Jakob Hurda Seltsi poolt läkitati torni seltsi noorim liige Jan-Mattias Kottise. 

Riigikogu ja Eesti Lipu Selts kinkisid Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Seltsile EESTI LIPU piduliku kandelipuna. Lipu võttis vastu ja tänusõnad ütles seltsi juhatuse esimees Tiia Viilu.

Nende kohalolu näitab nende organisatsioonide olulist panust ja pühendumust Eesti lipu päeva tähistamise ning rahvusliku identiteedi edendamisse.

Eesti lipp on oluline sümbol, mis sümboliseerib Eesti rahvast ja nende ühtsust. Lipu heiskamine ja selle austamine on aastate jooksul saanud traditsiooniks, mis ühendab eestlasi nende riigi ja kultuuri ümber. Lipu päev on eriline aeg, et tähistada lipu sünnipäeva ja väärtustada selle sügavat tähendust.

Eesti lipu 139. aastapäeva tähistamine toob esile rahva ühtekuuluvuse ning austuse meie rahvuslike sümbolite vastu. See on aeg, mil saame mõelda meie riigi ajaloole ja saavutustele ning tunda uhkust oma päritolu üle.

Rubriigid
Hurda selts

Seltsi üldkoosolek

Austatud Jakob Hurda Seltsi liikmed!

Olete palutud 6.04 2023 kell 18 Jakob Hurda Seltsi üldkoosolekule rahvahariduse seltsi ruumidesse KESK tn.16. 

Päevakord:

1. Ülevaade seltsi tegevusest 2022 aruandeaastal

2. 2022 majandusaasta aruande kinnitamine

3. 2022 revisjonikomisjoni aruande kinnitamine

4. Uuendatud põhikirja vastuvõtmine

5. 2023. aasta tööplaani tutvustamine

6 . Jooksvad küsimused

Osalemine igal liikmel kohustuslik. 

Kui siiski mingil asjaolul olete sunnitud puuduma, vabandab Teie puudumise lihtkirjaline volitus, mille allkirjastatud variandi annate ise kaasa inimesele, kes osaleb koosolekul ja saab hääletada Teie eest.

Rubriigid
Hurda selts

Põlva Valla koolide omakultuuri päev Põlva Koolis.

Rubriigid
Hurda selts
Rubriigid
Hurda selts

31. Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts annab taas välja Jakob Hurda nimelised rahvuskultuuri auhinnad.  Auhindu on traditsiooniliselt kaks: vabariiklik ja üks neist Põlvamaal oma tegevusega silmapaistnud isikule.

Tänavused laureaadid  on Maidi-Maria Tammik ja Krista Sildoja

Väärikas eas Maidi-Maria Tammikut peetakse tema kodukohas Obinitsas tõeliseks kultuuripärliks. Aastaid töötas ta käsitööõpetajana Tilsi lastekodus ja teeb kõrgtasemel käsitööd siiani, pannes välja personaalnäitusi Obinitsa muuseumis, valmistades esinemisrõivaid taidluskollektiividele jne. Maidi-Maria Tammik on suurepärane sõnaseadja. Ta on aastakümneid läbi viinud väga ilusaid ja emotsionaalseid matusetseremooniad. Temalt on üles kirjutatud seto matusekombestikku.  Seto kultuuriga tegeleb Maidi-Maria muidugi laiemalt,  aidates läbi viia näiteks Kuningriigi päeva. Terje Puustusmaa raamatus „Pühasenulgad“ on juttu ka Variku talu omast.  Maidi-Maria Tammik  juhib juba  palju aastaid Obinitsa Pensionäride Seltsi, olles väga hea ideede genereerija ja organisaator. Ta on ka Obinitsa kiriku nõukogu liige.  Tema Variku talu imepärases aias õitsevad lilled varakevadest hilissügiseni.

Krista Sildoja on etnomusikoloog, rahvamuusik, koolijuht, õpetaja jne. Tegutsedes igapäevaselt  Moostes, ulatub tema tegevusväli palju kaugemale – ta on pärimuskultuuri autoriteet kogu Eestis,  valdkonna eestvedaja ja arendaja. Omal ajal kutsus ta ellu  rahvusvahelise noorte pärimusmuusika õppelaagri Eesti ETNO, mida esimesed üheksa aastat  ka eest vedas. Tänavu peeti laagrit, mis  nüüd kannab nime ETHNO Estonia, juba 25 korda. Krista on õpetanud Viljandi Kultuuriakadeemias. Ta on XIII noorte laulu- ja tantsupeo „Püha on maa” rahvamuusikapeo „Päriselt” koondorkestri üldjuht. Tuleval aastal peetava peo hea  kordamineku nimel tegutseb Krista juba mitu aastat. Krista on tugev ka kirjasõnas. Ta on koostanud  õppematerjale (trükisõnas ja  e-vormis) ning raamatuid. Väga head tööd teeb ta  viiuliõppe metoodika arendamisel.  Tema enda viiulimängu on jäädvustatud paljudel helikandjatel. Kümme aastat tagasi lõi Krista Sildoja  koos mõttekaaslastega Mooste rahvamuusikakooli, mida veab siiani. Tegu on ainulaadse, väga tugeva eramuusikakooliga. Krista on ka kooli õppekavade koostaja. Hiljaaegu tähistati ilusa kontserdiga kooli 10. sünnipäeva. 

31. Jakob Hurda rahvuskultuuri auhinnad antakse üle 23. juulil  Obinitsa muuseumi õuel. 

Auhindu rahastavad Eesti Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapital ja Põlvamaa ekspertgrupp.  Auhinnatseremooniat toetab Põlva vallavalitsus. 

Lisainfo:

Tiia Viilu

Esimees 

Jakob Hurda nim Põlva Rahvahariduse Selts

hurdaselts@gmail.com

Rubriigid
Hurda selts

Korrastasime kalmud

Jakob Hurda nimeline Põlva Rahvahariduse Selts on võtnud oma südameasjaks korrastada seltsi tegevuses tähtsat rolli omanud inimeste kalmud. Põlva Rahvahariduse Seltsi põhikirja kinnitas Liivimaa kuberner 5. juulil (ukj. 18. juulil) 1907. a. Seltsi avakoosolek peeti 23. septembril (ukj. 6. oktoobril) 1907. a. Põlva leerimajas. Seltsi eestseisuse esimeheks valiti Põlva kooliõpetaja Toomas Toiger (1874–1913).

Adalbert Kiisk oli Põlva Rahvahariduse Seltsi juht 1925-1927. Adalbert Kiisk lõpetas 1915.aastal tsaariaegse Õpetajate Seminari. Põlva Koolis alustas ta tööd 1919, ent õpetas ka viiulit ja juhatas Põlva segakoori. Kui vaja, ristis lapsi ja mattis surnuid.

Rubriigid
Hurda selts

Seltsi traditsiooniline kodulookonverents, sedapuhku Võrus

Üllatusterohkeks kujunes kohtumine  Võru linnapea Anti Allasega  Võru keskväljakul, kui saime palju teada  Anti Allase argitööst; suure põnevusega uudistati ka tema tulevikuplaane. Palju võrdlusmomente pakkus Võru linna areng. Ja oh rõõmu – linnapea kinkis küllatulnutele suure tordi. 

Edasi viis tee Fr.R. Kreutzwaldi Majamuuseumi, kus juhataja Aimi Hollo oskas huvitavalt oma juttu seada. Ikka lipsas  tal üle huulte Hurda nimi, sest oli ju meie Jakob sagedane külaline Võru tohtri man. Võru tohtri aiast pärinesid ka teetaimed, millest lahkumistassike ulatati ja kui mõnus oli selle kõrvale mekkida Võru linnapea kingitud torti! Kingitustega külvas meid üle ka Kreutzwaldi Majamuuseum. Siis oli aeg ette nähtud tutvumiseks Võru Instituudiga. Põgusalt kõneles sellest projektijuht Tiia Allas.Oma jutu külge oskas meid köita ka teadur Evar Saar.Marjaks kulus ära värske “UMA LEHT”. Võromaa muuseumis võttis meid vastu peavarahoidja Mirja Ots, et viia meid tunnikeseks ajalooilma. Õnnestunud ja väga huvitava konverentsipäeva eest kogu reisipere nimel suur tänu Tiia Allasele!

Rubriigid
Hurda selts

Kultuuripreemia laureaadid

Meelika Hainsoo ja Reet Roop.

Rubriigid
Hurda selts

Vendade Kõivude suveparadiisis

Seltsi suvereisi juhtis Võru Instituudi projektijuht Tiia Allas, parim Madis ja Ants Kõivu elukäigu tundja Maarjamaal. Eks mindigi paiga vaimu otsima, sest oli ju Tiia Allas juba varem tõdenud, et  Kõivude suvekodu kangastub temale Vargamäena… Aga ometi… keerame bussinina Põlva kalmistu poole. Häbist lööme silmad maha, kui kuuleme, et juba mitu aastat puhkab vanameister Madis Kõiv just siin…

Edasi viib tee meid Kiuma põldude vahele, kus asuvad “taevamännid” – need erilise energia ja väega mastipuud.Oi, kui täpselt tunneb kõneleja Kõivude sugupuud, nende hoiakuid ja elukäiku. Oskab rääkida nii pühendunult, et vennaste elu meilegi, kuulajatele, lähedaseks saab. Tiia Allas juhatab meid Tännasilma kalmuaeda ja kiriku juurde, viib Pekri tallu – sellele tõotatud paradiisimaale,  kus möödusid poiste kõik suved… Kiuma rahvamajas ootab Maie Nõmm tulijaid pirukate, tordi ja kohviga. Pärast uhket vastuvõttu seab publik end vaatama Ants Kõivu halenaljakat dokumentaalset teatritükki “Perändüs“.

Mängib Põlva Linna Harrastusteater. Heido Mägi, Janno Rüütle, Ester ja Jaanus Liblik,  Salme Paabut, Urve Järg, Ilmar Tagel, Jan-Mattias Kottise, Ülo Needo ja Carl Umbleja annavad endast parima. Sügavais mõtteis – ikka nende väga tagasihoidlike, ent väärikate kulgejatega meie kultuurimaastikul Madis ja Ants Kõivuga – jõutakse Põlvasse tagasi.

Rubriigid
Hurda selts

Jakob Hurda mälestuspäev

13. jaanuaril on Jakob Hurda 144. surma-aastapäev. Põlva Hurda nim. Rahvahariduse Seltsi eestvedamisel toimus mälestushetk Hurda ausamba juures.

“Selleks, et rahvuse mälu säiliks, tuleb koguda argipäevade hetki,” meenutas seltsi esimees Sirje Vill Hurda sõnu, kui tutvustas seltsi poolt välja antud ja Tiia Viilu poolt koostatud järjekorras juba viiendat Põlvamaa kodulookogumikku “Minevikumälestused”. Tunnustati ka kogumiku noorimat autorit Heili Meribeth Raud.