Categories
Hurda selts

2016.aasta hooaeg

Hooaeg 2016.mai – 2017.mai oli Jakob Hurda nim. Põlva Rahvahariduse Seltsis tavapäraselt toimekas. Seltsi juhtis 7-likmeline juhatus koosseisus: Anar Anijalg, Urve Järg, Arvo ja Eela Jää, Heido Mägi, Külli Ots ja Sirje Vill. Asjurina tegutses Niina Siirmann.

Mais 2016 sai teoks traditsiooniline Põlva valla kooliõpilastele mõeldud folkloorifestival, mille peakorraldaja Külli Ots kutsus lapsed Himmaste Külakeskusse, kus iga kooli võistkonnal oli võimalus pakkuda kuulajale oma parimad võistlustööd: kas laulud, folkloorsed tantsud või naljalood. Parimatele (nii esinejatele kui ka juhendajatele) jagati tänukirju kui ka kingitusi.

Juulis 2016, Jakob Hurda kultuuripreemiate üleandmisel seisid publiku ees luuletaja ja publitsist Rein Veidemann ning Laheda valla kultuuritöötaja Andres Määr Preemiad andsid üle maavanem Igor Taro ja seltsi juhatuse esimees Sirje Vill. Sündmust kajastas ka TV 3. Suur aitäh ürituse ladusa korralduse eest Niina Siirmannile ja Külli Otsale.

Suvel käis Põlva Linna Harrastusteater rahvusliku etendusega “Perändüs” mitmel pool maakonnas kui ka naabermaakondades ja seda enam kui 15 korda. Väga kõrgeks on hinnatud Ilmar Tageli, Janno Rüütle, Ester ja Jaanus Libliku, Urve Järgi, Salme Paabuti, Heido Mägi ja Ülo Needo mäng.

Septembrist-novembrini 2016 valmis käsikiri mälestusteraamatust”Põlva eile”, kus lugejale antakse huvitav ülevaade Põlva valla ajaloost kihelkonnaajast punase aja alguse esimeste tegudeni. Käsikirja küljendas seni seltsiga väga usalduslikku koostööd teinud OÜ Kuhjakurv. Praeguseks on valminud taotlused Eesti Kultuurkapitalile (nemad keeldusid aitamast) ja Põlva KOP-ile, kellelt vastus õnneks positiivne, et anda raamat trükki. Küljendamisrahade eest aitäh kultuurkapitali Põlvamaa ekspertgrupile ja Põlva Vallavalitsusele. Omaosalusega (10%) on toetamas ka Jakob Hurda Selts.

Novembris 2016 esitles seltsi juhatuse esimees Sirje Vill väikest luule- ja fotoalbumit “Valguse ja värvide väraval”, kus on kasutatud illustratsioonidena seltsi taasasutaja Rein Villa fotosid. Aitäh Anar Anijalale, kes luges vastsest kogumikust värsse ning lõõtsakuningale Heino Tartesele musitseerimise eest.

Detsembris tegi taas ilma harrastusteater, kes tõi Põlvas väikeste vaatajateni traditsioonilise jõululoo “Lumememm Lusti”. Peaosas võlus lapsi Anar Anijalg.
Samas kuus sai teoks ka seltsi jõulupidu, mis peeti Aali klubi peolauas, meeleolu eest hoolitsesid harrastusteater ja “Laheda lahe mutt” Anni. Aitäh abi eest ka Eela Jääle, Niina Siirmannile ja Külli Otsale.

Jaanuaris 2017 ilmus Sirje Villalt esimene tõlkeraamat, soome luuletaja Terttu Väntäse väike luulekogumik eesti keeles “Aeg ei peatu”. Kogu valmis autori juubelipäevaks.

Jaanuaris 2017 olid Jakob Hurda Seltsi liikmed ja ka teised huvilised palutud Jakob Hurda mälestuspäevale, mis tavapäraselt saab teoks Hurda surma-aastapäeval. Seekord rääkis Sirje Vill meie kodumaakonnas levinud pärimustest, mis surmaga seotud.

Märtsis, emakeele päeval, valiti meie seltsi esindaja Külli Ots Eesti Kultuuriseltside Ühenduse juhatuse uueks liikmeks. Palju jõudu uues ametis meie saadikuna.

Märtsist-mai alguseni kestsid rahvakoolis täiskasvanutele mõeldud inglise keele kursused, kus osales üle paarikümne huvilise. Kiitust väärib koolitusjuhina Niina Siirmann, kes viib edasi seltsi vana tava: hoida elus täiskasvanutele mõeldud õpe, hoida elus rahvakool.

Aprillis 2017 valis žürii järjekordsed 2 Jakob Hurda kultuuripreemia laureaati, kellele antakse preemiad üle Jakob Hurda sünniaastapäeval, seekord Põlva kirikus, kus harrastusteater 23.juulil mängib dokumentaalloo “Jumalasulane”, mis on pühendatud legendaarse kirikuõpetaja Jüri Kimmeli 35.surma-aastapäevale.

5.mail 2017 osalesid Arvo Jää, Ilmar Tagel, Heido Mägi, Urve Järg, Estrid Mägi, Külli Ots ja Sirje Vill talgutel Jakob Hurda sünnitalus. Püstitati uus lipuvarras ja riisuti taluõu puhtaks.

13.mail 2017 sängitas selts maamulda Põlva kalmistule seltsi auliikme Evald Kampuse põrmu. Harrastusteater pühendas vaimuhiiglasele oma mälestusminutid. Nii kremeerimise kui ka matusetalituse viis läbi Ilmar Tagel.

Kolmapäeval, 24. mail 2017 on taas Külli Otsa eestvõttel Himmastesse Jakob Hurda sünnikülla oodatud Põlva valla koolide väikesed folkloorihuvilised oma parimate etteastetega, et pidada maha traditsiooniline VII folkloorifestival.

NB! Ülearune ei ole meenutada, et detsembris 2017 tähistame Põlva Rahvahariduse Seltsi moodustamise 110.aastapäeva. Nii et kindlasti jälgige reklaami ning kohtumiseni sellel suurüritusel.

Tehtud suure töö eest tänan ka seltsi raamatupidajat Siivi Paidet ning revisjonikomisjoni liikmeid Helle Virti, Ene Umbrat ja Tiia Rammot.

Aitäh teile kõigile, kes te jagate Jakob Hurda vaateid ning hoiate elus meie rahvakultuuri.